Usluge

[vc_row css=”.vc_custom_1552336619291{padding-top: 50px !important;}”][vc_column width=”2/5″][vc_single_image image=”76″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”3/5″][vc_column_text el_class=”namanaslov” css=”.vc_custom_1552336447639{margin-bottom: 20px !important;}”]

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”70″ accent_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1552333378230{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]Pružamo usluge financijskog savjetovanja, pomoć u kreiranju i prilagođavanju kratkoročnih i dugoročnih financijskih ciljeva za sve koji namjeravaju realizirati kredit ili reprogramirati postojeće kreditne obveze.
• Izrada poslovnih planova
• Izrada investicijskih studija
• Izrada studija izvodljivosti sa analizom troškova i koristi (CBA)
• Priprema projekata za financiranje putem banaka
• Priprema projekata za financiranje kroz financijske instrumente (HBOR/HAMAG)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1552336624248{padding-top: 10px !important;}”][vc_column width=”3/5″][vc_column_text el_class=”namanaslov” css=”.vc_custom_1552336528957{margin-bottom: 20px !important;}”]

EU FONDOVI

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”70″ accent_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1552333378230{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]Istražujemo mogućnosti financiranja iz EU fondova, osmišljavamo programe, pronalazimo partnere i izrađujemo projektne aplikacije.

• Priprema i vođenje projekata zasektor poduzetništva
• Priprema i vođenje projekata za javne naručitelje
• Priprema i vođenje projekata za sektor poljoprivrede
• Priprema i vođenje projekata za sektor ribarstva[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/5″][vc_single_image image=”76″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1552336630382{padding-top: 10px !important;}”][vc_column width=”2/5″][vc_single_image image=”76″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”3/5″][vc_column_text el_class=”namanaslov” css=”.vc_custom_1552336564150{margin-bottom: 20px !important;}”]

STRATEŠKO PLANIRANJE

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”70″ accent_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1552333378230{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]Pružamo uslugu izrade strateških dokumenata sa svrhom usmjerenog regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja te razvoja ustanove ili poduzeća.

• Strategije regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja
• Strategija razvoja poduzeća i ostalih organizacijskih cjelina[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1552336624248{padding-top: 10px !important;}”][vc_column width=”3/5″][vc_column_text el_class=”namanaslov” css=”.vc_custom_1552336687493{margin-bottom: 20px !important;}”]

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA/PROJECT MANAGEMENT

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”70″ accent_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1552333378230{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]Pružamo uslugu praćenja svih faza projekta i resursa obuhvaćenih projektnim ciklusom.

· Savjetovanje o planiranju projektnih aktivnosti
· Organiziranju resursa
· Praćenju time table-a
· Kontrola implementacije i indikatora uspješnosti[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/5″][vc_single_image image=”76″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1552336624248{padding-top: 10px !important;}”][vc_column width=”2/5″][vc_single_image image=”76″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”3/5″][vc_column_text el_class=”namanaslov” css=”.vc_custom_1552336749559{margin-bottom: 20px !important;}”]

EDUKACIJE

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”70″ accent_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1552333378230{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]Pružamo usluge edukacija, radionica i treninga u izradi i provedbi projekata iz područja financija, strateškog planiranja i fondova EU.

· Izrada investicijskih studija / studija izvodljivosti
· Kako izraditi CBA analizu?
· Analiza financijskih izvještaja
· Procjena vrijednosti poduzeća
· Računovodstvene manipulacije
· Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1552336624248{padding-top: 10px !important;}”][vc_column width=”3/5″][vc_column_text el_class=”namanaslov” css=”.vc_custom_1552336780020{margin-bottom: 20px !important;}”]

JAVNA NABAVA

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”70″ accent_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1552333378230{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]Pružamo konzultantske usluge naručiteljima kako prilikom izbora vrste postupka javne nabave te izrade Dokumentacije za nadmetanje tako i prilikom izrade poziva ponuditeljima za pojašnjenje odnosno upotpunjavanje ponude te konačno u postupku evaluacije ponuda i izrade Odluke o odabiru.

· Izrada plana nabave za nabavu radova, opreme i usluga u projektu
· Izrada/pregled analize tržišta, utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabave i izmjene proračuna, ako je potrebno
· Pregled administrativne sukladnosti izrađenih tehničkih specifikacija/opisa poslova
· Izrada i/ili kontrola izrade dokumentacije za nadmetanje
· Pomoć pri uspostavi odbora za ocjenjivanje, pojašnjenje uvjeta provedbe nabave
· Sudjelovanje/savjetovanje pri radu odbora za ocjenjivanje, javnom otvaranju ponuda i izrada izvještaja odbora za ocjenjivanje
· Praćenje i savjetovanje vezano uz provedbu ugovora o nabavi

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/5″][vc_single_image image=”76″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row]