FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Pružamo usluge financijskog savjetovanja, pomoć u kreiranju i prilagođavanju kratkoročnih i dugoročnih financijskih ciljeva za sve koji namjeravaju realizirati kredit ili reprogramirati postojeće kreditne obveze.
• Izrada poslovnih planova
• Izrada investicijskih studija
• Izrada studija izvodljivosti sa analizom troškova i koristi (CBA)
• Priprema projekata za financiranje putem banaka
• Priprema projekata za financiranje kroz financijske instrumente (HBOR/HAMAG)

EU FONDOVI

Istražujemo mogućnosti financiranja iz EU fondova, osmišljavamo programe, pronalazimo partnere i izrađujemo projektne aplikacije.

• Priprema i vođenje projekata zasektor poduzetništva
• Priprema i vođenje projekata za javne naručitelje
• Priprema i vođenje projekata za sektor poljoprivrede
• Priprema i vođenje projekata za sektor ribarstva

STRATEŠKO PLANIRANJE

Pružamo uslugu izrade strateških dokumenata sa svrhom usmjerenog regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja te razvoja ustanove ili poduzeća.

• Strategije regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja
• Strategija razvoja poduzeća i ostalih organizacijskih cjelina

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA/PROJECT MANAGEMENT

Pružamo uslugu praćenja svih faza projekta i resursa obuhvaćenih projektnim ciklusom.

· Savjetovanje o planiranju projektnih aktivnosti
· Organiziranju resursa
· Praćenju time table-a
· Kontrola implementacije i indikatora uspješnosti

EDUKACIJE

Pružamo usluge edukacija, radionica i treninga u izradi i provedbi projekata iz područja financija, strateškog planiranja i fondova EU.

· Izrada investicijskih studija / studija izvodljivosti
· Kako izraditi CBA analizu?
· Analiza financijskih izvještaja
· Procjena vrijednosti poduzeća
· Računovodstvene manipulacije
· Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)

JAVNA NABAVA

Pružamo konzultantske usluge naručiteljima kako prilikom izbora vrste postupka javne nabave te izrade Dokumentacije za nadmetanje tako i prilikom izrade poziva ponuditeljima za pojašnjenje odnosno upotpunjavanje ponude te konačno u postupku evaluacije ponuda i izrade Odluke o odabiru.

· Izrada plana nabave za nabavu radova, opreme i usluga u projektu
· Izrada/pregled analize tržišta, utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabave i izmjene proračuna, ako je potrebno
· Pregled administrativne sukladnosti izrađenih tehničkih specifikacija/opisa poslova
· Izrada i/ili kontrola izrade dokumentacije za nadmetanje
· Pomoć pri uspostavi odbora za ocjenjivanje, pojašnjenje uvjeta provedbe nabave
· Sudjelovanje/savjetovanje pri radu odbora za ocjenjivanje, javnom otvaranju ponuda i izrada izvještaja odbora za ocjenjivanje
· Praćenje i savjetovanje vezano uz provedbu ugovora o nabavi