EU PROJEKTI

Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta
MONEO consulting 4.0.

Kratki opis projekta
Odluka o pokretanju projekta potaknuta je identificiranim razvojnim i tržišnim potencijalom u smislu iskorištavanja prilika koje informatizacija i digitalizacija poslovanja donosi. Kako bi poduzeće efikasno poslovalo na operativnoj, financijskoj i administrativnoj razini ulaže u IKT rješenja koje će utjecati na bolje praćenje i planiranje poslovanja, te IKT opremu kako bi uredi u Zagrebu i Poreču bili kontinuirano u kontaktu.

Ciljevi projekta:
Povećanje prihoda, broja zaposlenika, efikasnosti rada, produktivnosti, prepoznatljivosti na tržištu i poboljšanje financijskih rezultata u cjelini

Očekivani rezultati projekta:
Unaprjeđena kvaliteta usluga i poslovnih procesa nabavom IKT rješenja i opreme

Ukupna vrijednost projekta:
190.000,00 HRK

EU potpora:
90.740,00  HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Od 09. siječnja 2019. do 09. srpnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija: 
Lucia Vlahov
info@moneo-savjetovanje.hr 
052/557-492 

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika MONEO SAVJETOVANJE d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta
PLAN – DO – CHECK – ACT by MONEO team 

Kratki opis projekta
Poduzeće je uvelo sustav upravljanja kvalitetom prema normi 9001 te je isti certificirao. ISO 9001 (ISO 9001:2015) je međunarodni standard za upravljanje kvalitetom i primjenjiva je na sve organizacije neovisno o djelatnosti i veličini, te je jedna od najraširenijih međunarodnih normi. Certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom poduzeće garantira dosadašnjim i novim kupcima kao i partnerima da njegov proizvod/usluga zadovoljava zahtjeve prema kvaliteti. Prednost ovog standarda je ostvarenje ciljeva poslovanja koji se definiraju kroz zadovoljstvo i povjerenje kupaca, ali i sveukupne rezultate i sposobnosti koji se očituju kroz bolju kvalitetu proizvoda, bolju radnu učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi, preciznije isporuke i sl.

Ciljevi projekta:
Povećanje efikasnosti rada, produktivnosti, zadovoljstva i lojalnosti klijenata, olakšan pristup i prepoznatljivost na tržištu, dugotrajna konkurentnost

Očekivani rezultati projekta:
Unaprijeđena kvaliteta usluga i poslovnih procesa implementacijom sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom prema normi ISO 9001:2015

Ukupna vrijednost projekta:
157.125,00 HRK

EU potpora:
106.845,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
od 10. srpnja 2019. godine do 10. srpnja 2020. godine 

Kontakt osoba za više informacija: 
Lucia Vlahov
info@moneo-savjetovanje.hr 
052/557-492

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika MONEO SAVJETOVANJE d.o.o.