MONEO savjetovanje d.o.o.
za savjetovanje i usluge

SJEDIŠTE
Radmanovačka 18G, HR – 10000 Zagreb
Email: info@moneo-savjetovanje.hr
Tel: +385 (0)52 557-492
URED ZAGREB
Kačićeva 2, 10000 ZAGREB
URED POREČ
Vukovarska 19, 52440 POREČ

OIB: 17372187208 / MB: 02534509
MBS: 080701364, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital u iznosu od 420.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9323400091110393639 (PBZ)
Članovi uprave: Kristian Korunić, direktor