Poduzetništvo

372,5 mil kn
VRIJEDNOST PROJEKATA

189,2 mil kn
VRIJEDNOST EU SREDSTAVA

100%
PROLAZNOST PROJEKATA


  • Kreirano 449 novih radnih mjesta
  • 349,5 mil kn povećanje prihoda
  • 258,7 mil kn povećanje izvoza
  • Izgrađeno 7 proizvodnih hala
  • napisano više od 70 poslovnih planova/ investicijskih studija
KLIJENTI

Prostoria d.o.o.

Vega A.T.S d.o.o.
Grad Novigrad
Bajkmont d.o.o.
EMP usluge, obrt
Eco-therm 1 d.o.o.
Marservis d.o.o.
Fochista Belišće d.o.o.
Piramida d.o.o.
Kunateks d.o.o.
Liburnia pomorska agencija d.o.o.
Tissa d.o.o.
Tehnomont d.o.o.
Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
Dedal komunikacije d.o.o.
Luka Pula d.o.o.
Pensito Adriatic
Pilana Vrata d.o.o.
Terakop d.o.o.