Poduzetništvo
Poduzetništvo

372,5 mil kn
VRIJEDNOST PROJEKATA

189,2 mil kn
VRIJEDNOST EU SREDSTAVA

100%
PROLAZNOST PROJEKATA


  • Kreirano 449 novih radnih mjesta
  • 349,5 mil kn povećanje prihoda
  • 258,7 mil kn povećanje izvoza
  • Izgrađeno 7 proizvodnih hala
  • napisano više od 70 poslovnih planova/ investicijskih studija
KLIJENTI

Prostoria d.o.o.

Vega A.T.S d.o.o.
Grad Novigrad
Bajkmont d.o.o.
EMP usluge, obrt
Eco-therm 1 d.o.o.
Marservis d.o.o.
Fochista Belišće d.o.o.
Piramida d.o.o.
Kunateks d.o.o.
Liburnia pomorska agencija d.o.o.
Tissa d.o.o.
Tehnomont - Brodogradilište Pula d.o.o.
Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
Dedal komunikacije d.o.o.
Luka Pula d.o.o.
Pensito Adriatik d.o.o.
Pilana Vrata d.o.o.
Građevinski obrt "Terakop"