RURALNI RAZVOJ
RURALNI RAZVOJ

102,7 mil kn
VRIJEDNOST PROJEKATA

83,2 mil kn
VRIJEDNOST EU SREDSTAVA

94%
PROLAZNOST PROJEKATA


  • 13 sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  • 6 nerazvrstanih cesta
  • 10 razvojnih studija
KLIJENTI

IVS - istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
Općina Cerovlje
Općina Lupoglav
Grad Novigrad
Općina Brtonigla
Općina Grožnjan
Općina Karojba
Općina Kršan
Grad Kutjevo
Općina Lanišće
Općina Tar Vabriga