Politika kvalitete

Politika kvalitete

Moneo savjetovanje je savjetodavna kuća, specijalizirana za upravljanje projektima i pružanje usluga poslovnog savjetovanja unutar područja:

 

  • Financijsko savjetovanje
  • EU fondovi – priprema i provedba
  • Strateško planiranje
  • Priprema i provedba nabava/javnih nabava
  • Edukacije

 

 

Okupljamo veliki broj stručnjaka iz različitih industrija i područja poslovanja, koji su posvećeni stvaranju i pružanju visoko kvalitetnih, tržišno dokazanih savjetodavnih usluga, koje imaju direktni učinak na ostvarenje financijskih, strateških i poslovnih ciljeva naših kupaca iz javnog i privatnog sektora. Ovo postižemo kroz:

  • usmjerenost na kupca
  • ostvarivanje ciljeva kvalitete
  • neprekidno poboljšavanje poslovnih procesa
  • usklađenost s međunarodnim normama i zakonskim propisima.

Usmjerenost na kupca

Naš uspjeh izravno ovisi o zadovoljstvu naših kupaca, stoga  moramo neprekidno prepoznavati njihove trenutačne i buduće potrebe, te uvijek pružati usluge koje zadovoljavaju njihova očekivanja bolje od konkurenata. Naše usluge moraju predstavljati najbolji omjer cijene i kvalitete na tržištu, jer je to, poduprto visokom dostupnošću naših stručnjaka, jedini način za izgradnju dugotrajnih partnerskih odnosa sa našim kupcima.

Ostvarivanje ciljeva kvalitete

Ova politika podržana je ambicioznim, no ostvarivim, mjerljivim ciljevima kvalitete, koji trebaju doprinositi neprekidnom poboljšavanju zadovoljstva naših kupaca i povećanju djelotvornosti i učinkovitosti naših poslovnih procesa. Iz toga razloga, moramo redovito postavljati ciljeve svih relevantnih poslovnih procesa i na svim relevantnim organizacijskim razinama, te ih ostvarivati  kroz akcijske planove, primjenjujuću ciklus „planiraj – provedi – provjeri – postupi” i uzimajući u obzir prepoznate rizike i prilike. Ove ciljeve kvalitete moramo redovito usklađivati sa poslovnim ciljevima naših kupaca, kako bi sve što radimo, bilo usmjereno na – kupca.

Neprestano poboljšavanje poslovnih procesa

Našu djelotvornost i učinkovitost u ostvarivanju ciljeva kvalitete postižemo kroz sustavno upravljanje poslovnim procesima. Stoga naše poslovne procese moramo razumljivo dokumentirati, mjeriti, analizirati i neprestano poboljšavati. Od svakog našeg zaposlenika očekujemo aktivno sudjelovanje u poboljšanju naših usluga i procesa kojima pružamo te usluge.

Usklađenost s međunarodnim normama i zakonskim propisima

Kvaliteta naših usluga je naša trajna i beskompromisna obveza. Stoga moramo održavati naš Sustav upravljanja kvalitetom tako da bude u skladu s najboljim svjetskim upravljačkim praksama, međunarodno priznatim relevantnim normama (ISO 9001) i zakonskim propisima. Redovito provodimo komunikaciju s unutarnjim i vanjskim zainteresiranim stranama u svrhu osiguranja učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja kvalitetom.

Kristian Korunić, direktor